Distributor vstupenek Prodejní cena může být vyšší než nominální hodnota.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Naším cílem je zajistit, že budete spokojení se vstupenkami na ty nejlepší akce v Nizozemí i jinde. Transparentnost a jak zajistíme, že náš produkt je pro nás normou. Abychom zajistili, že jste obeznámeni s pravidly uplatňovanými společností Onlineticketshop, doporučujeme si před odesláním objednávky přečíst naše smluvní podmínky. Tyto body si přečtěte pečlivě, abyste věděli, jaká jsou vaše práva a povinnosti. To je základ našich služeb.

Doručení a ostatní všeobecné obchodní podmínkyVlastní všeobecné obchodní podmínky kupujících/klientů neplatí, pokud nejsou ze strany Onlineticketshop přijaty v písemné formě. 

Článek 1 - Zadání objednávky, ceny a platba
Smlouva je uzavřena jakmile Onlineticketshop obdrží platbu od kupujícího, a který provedl rezervaci prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky. Právo na zrušení dle směrnice 2011/83/EU neplatí. Zrušení po provedení platby není možné. Platba musí být provedena jedním ze způsobů specifikovaných Onlineticketshop. Ceny jsou uvedené v eurech a v ceně jsou zahrnuty všechny náklady, včetně DPH, s výjimkou nákladů na doručení.

Článek 2 - Opětovný prodej
Transakce provedené přes Onlineticketshop lze popsat jako opětovný prodej. Cena je zpravidla vyšší než cena uvedená na vstupence a obsahuje všechny náklady s výjimkou nákladů na služby.

Článek 3 - Doručení
Onlineticketshop vyvíjí maximální úsilí, aby vstupenky zaslal před očekávaným datem doručení, jak je uvedeno v potvrzení rezervace. Odeslání a dodání bude provedeno e-mailem nebo zásilkovou službou, na náklady kupujícího, pokud není domluven jiný způsob dodání. Onlineticketshop bude kupujícího o odeslání vstupenek informovat písemně. Pokud přepravce nebude schopen doručit vstupenky kupujícímu osobně, vstupenky budou zaslány do nejbližšího distribučního centra, kde budou ponechány po určitou dobu. Přepravce zanechá na dodací adrese písemné vyrozumění. Pokud kupující neobdrží nebo si nevyzvedne vstupenky nebo je nechá doručit do distribučního centra, a byl předem informován o odeslání, neúčast na akci je na vlastní riziko a náklady kupujícího.

Článek 4 - Odpovědnost
Společnost Onlineticketshop nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně následné ztráty nebo škody, pokud vstupenky nemohou být doručeny z důvodu poskytnutí nesprávné e-mailové nebo dodací adresy, rezident na poskytnuté adrese nebyl předem plně informován nebo pokud kupující neobdrží nebo si nevyzvedl vstupenky, a byl předem informován o odeslání nebo pokud nebyly doručeny nebo nebyly včas doručeny třetí osobou, kterou najala společnost Onlineticketshop. Vstupenky nejsou pro takový případ pojištěné. 

Článek 5 - Záruky 
Pokud byla objednávka dokončena, vstupenky jsou zaručeny a dohoda nebyla splněna, a není to vina kupujícího, pak má právo na vrácení 100 % dohodnuté ceny, s výjimkou případů, kdy tento nedostatek nelze přičíst společnosti Onlineticketshop (např. pokud byl organizátorovi udělen pozastavení platby nebo vyhlásil bankrot). Pokud vstupenka neumožní vstup na akci a kupující není vinen, bude mít nárok na vrácení 120 % dohodnuté ceny. 

Článek 6 - Zvláštní ustanovení 
Kategorie kvality uvedené v Onlineticketshop nemusí nutně odpovídat kategoriím použitým organizátorem akce. Kupující vstupenky dodané společností Onlineticketshop se musí řídit pokyny nebo změnami, které zveřejní organizátor. V této souvislosti nemá společnost Onlineticketshop žádný další závazek informovat kupujícího vstupenky.

Článek 7 - Zrušené nebo odložené události 
Je povinností kupujícího informovat se o tom, zda událost byla zrušena nebo odložena a jaké je nový datum, čas a/nebo místo. Onlineticketshop se bude snažit informovat kupujícího včas, ale nemůže poskytnout žádnou záruku. Společnost Onlineticketshop nenese žádnou zodpovědnost za následky, které v důsledku toho vzniknou. Vstupenky na události, které byly posunuty, zůstávají obecně v platnosti na datum změny. V případech zrušení nebo odložení má kupující právo na vrácení peněz v plné výši uhrazené ceny, vyjma nákladů na servis.

Článek 8 Postup při podávání stížností

  1. Podnikatel má řádně zveřejněný postup podávání stížností a postupem stížnosti zpracovává stížnost.
  2. Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být plně a jasně popsány podnikateli v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel zjistí vady.
  3. Reklamace podané podnikateli budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předpokládanou delší dobu zpracování, podnikatel bude reagovat ve lhůtě 14 dnů s potvrzením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
  4. Stížnost na produkt, službu nebo službu podnikatele lze podat také prostřednictvím formuláře stížnosti na stránce spotřebitelů na internetových stránkách Výboru pro spory prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Spotřebitel musí podnikateli poskytnout nejméně 4 týdny, aby vyřešil stížnost ve vzájemné konzultaci.

 

Článek 8 - Další ustanovení
Společnost Onlineticketshop vás upozorňuje na skutečnost, že organizátor události může vyhlásit podmínky, které mohou zakazovat další prodej jízdenek. Následkem toho může být, že pořadatel tyto vstupenky zruší a odmítne umožnit vstup na tuto událost. V takovém případě bude vráceno 120 % dohodnuté ceny vstupenky, včetně nákladů na servis. 

Článek 9 - Údaje společnosti Onlineticketshop 
Společnost Onlineticketshop.nl má sídlo na adrese Bornholmstraat 82, 9723 AZ Groningen. Mateřská společnost Onlineticketshop.nl, Onlineticketshop BV, je registrována v Obchodní komoře v Groningenu v Nizozemsku pod číslem 02081616. Společnost Onlineticketshop lze kontaktovat na info@onlineticketshop.cz nebo nám zavolejte na +31 (0) 502112539.

Článek 10 - Rozhodné právo
Tato dohoda podléhá nizozemskému právu. Příslušný soud v okrese Groningen řeší veškeré spory, které mohou vzniknout mezi společností Onlineticketshop a kupujícím, pokud to umožňují zákonná ustanovení o jurisdikci. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení
Pokud chcete získat odpovědi na další otázky, přečtěte si na těchto webových stránkcáh část "Časté dotazy". 

Groningen, 1. ledna 2018