Distributor vstupenek Prodejní cena může být vyšší než nominální hodnota.