Ty nejlepší vstupenky pro opravdové fanoušky!
Přeprodejce vstupenek Ceny mohou být vyšší než nominální hodnota
0 vstupenky Celková částka Kč 0
Sledujte Onlineticketshop
Sledujte Onlineticketshop!

Informace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky doručení 

Všeobecné podmínky pro nakupující(Onlineticketshop) jsou aplikovány pouze v případě, že jejich aplikovatelnost byla explicitně vyjádřena společností Onlineticketshop písemně. Právně závazná je pouze původní verze těchto všeobecných podmínek v holandštině, práva tak nelze odvozovat z jakéhokoliv jejich překladu.

Článek 1: Uzavření objednávky, ceny a platba
Objednávka je uzavřena, jakmile ji Onlineticketshop potvrdí a odešle stvrzenku rezervace. Platba musí proběhnout jedním ze způsobů, které Onlineticketshop specifikuje. Onlineticketshop má právo žádat po zákazníkovi využití jiné platební formy, než kterou zvolil jako první. Ceny jsou uvedeny v Eurech a obsahují všechny poplatky včetně DPH, krom ceny za dopravu. 

Článek 2: Přeprodej
Onlineticketshop funguje jako přeprodejce. Ceny jsou zpravidla vyšší, než jak jsou fyzicky uvedeny na vstupence. Všechny dodatečné výdaje, kromě výdajů za zpracování a dopravu, jsou obsaženy v ceně.

Článek 3: Doručení vstupenek
Onlineticketshop se snaží odeslat všechny vstupenky alespoň patnáct dní před uskutečněním akce. Onlineticketshop má právo doručit vstupenky kterýkoliv den až do data uskutečnění akce. Doručení e-mailem či poštovní nebo dopravní službou proběhne na náklady kupujícího, pokud není dohodnuto jinak. Onlineticketshop bude zákazníka písemně informovat o odeslání vstupenek. Pokud se kurýrovi či dopravci nepodaří zastihnout adresáta, zásilka bude uložena po určitou dobu na nejbližší centrále, kde si ji kupující bude moci vyzvednout. Kupující bude o této skutečnosti informován oznámením, které kurýr zanechá na jeho adrese. Pokud zákazník vstupenky nepřevezme, nevyzvedne si je, či je za něj nevyzvedne někdo jiný, ačkoliv byl o odeslání zásilky předem informován, Onlineticketshop nenese žádnou zodpovědnost za nemožnost navštívit akci. 

Článek 4: Zodpovědnost
Onlineticketshop nenese žádnou zodpovědnost za (související) škody pramenící z neúspěšného doručení, pokud kupující uvede nesprávnou adresu, neuvede kompletní údaje o obyvatelích místa pro doručení, či nepřijme, nevyzvedne si, nebo nenechá někoho vyzvednout vstupenku, ačkoliv byl o odeslání zásilky informován předem, nebo v případě selhání jakékoliv třetí strany, které Onlineticketshop zadal doručit vstupenku včas. Vstupenky nejsou proti takovým situacím pojištěny.   

Článek 5: Záruka
Jakmile je objednávka uskutečněna, všechny vstupenky jsou chráněny naší 120% zárukou. Pokud objednávka nebude splněna, Onlineticketshop vrátí kupujícímu 100 % nákupní ceny včetně nákladů na zpracování a dopravu, vyjma případu, kdy k nesplnění došlo kvůli vyšší moci (např. kvůli bankrotu pořadatele). Pokud kupujícímu nebude umožněn přístup na akci z důvodů, za které kupující nemůže nést zodpovědnost, Onlineticketshop vrátí kupujícímu 120 % nákupní ceny včetně nákladů na zpracování a dopravu.

Článek 6: Zvláštní ustanovení
Kategorie kvality vstupenky, které používá Onlineticketshop, nemusí odpovídat kategoriím vstupenek, jež používá pořadatel akce. Kupující vstupenky se musí sám ujistit, že má dostupné veškeré informace od pořadatele akce či správních orgánů, stejně jako se sám musí informovat o možných změnách týkajících se akce, jako je například změna času zahájení apod. Onlineticketshop nemá žádnou povinnost kupujícího vstupenky dále informovat v tomto ohledu.

Článek 7: Další ustanovení
Onlineticketshop upozorňuje, že v době původního prodeje vstupenek mohly být pořadatelem uvedeny v platnost jiné všeobecné podmínky. Na jejich základě pořadatel mohl zakázat přeprodej vstupenek. Z toho důvodu může dojít k tomu, že takové vstupenky budou zrušeny a vám nebude povolen přístup na akci. Pokud k tomu dojde, vrátíme vám 120 % nákupní ceny včetně nákladů na zpracování a dopravu. 

Článek 8: Informace o společnosti Onlineticketshop
Onlineticketshop je registrován na adrese (9723 AZ) Groningen, Bornholmstraat 82, Nizozemsko. Mateřská společnost Onlineticketshopu, tedy Onlineticketshop BV, je registrována v obchodním rejstříku v Groningenu (Nizozemsko) pod číslem 02081616. Spojit se se společností Onlineticketshop lze pomocí e-mailu info@onlineticketshop.nl a telefonu +31 (0) 50 201 1520.

Článek 9: Aplikovatelný zákon
Toto ustanovení je spravováno nizozemským zákoníkem. Pokud dojde k povolení odchylky od statutární pravomoci, veškeré rozepře, ke kterým může dojít mezi společností Onlineticketshop a kupujícím, bude řešit pravomocný soudní dvůr v okrsku Groningen.
 
Článek 10: Závěrečná ustanovení
Pro detailnější dotazy se prosím podívejte do sekce často kladených dotazů na naší webové stránce.

Groningen, 15. prosince 2014